keyboard_arrow_up

Opzeggen lidmaatschap SBC2000

In de hoop dat dit bericht overbodig zal zijn, wil ik toch in herinnering brengen dat opzegging van het lidmaatschap van Zwemvereniging SBC2000 2 x per jaar mogelijk is. Te weten per 31 juli (einde zwemseizoen) en 31 december (einde kalenderjaar). De opzegging dient wel 1 maand van te voren bij ons binnen zijn; dus uiterlijk voor 1 juli of 1 december. De opzegging dient gericht te zijn aan de ledenadministratie en kan verstuurd worden naar ons postbusadres of per e-mail naar de ledenadministratie.

Ten onrechte wordt soms voor het beeindigen van het lidmaatschap van een (sport)vereniging verwezen naar de wet, die per 1 december 2011 in werking is getreden en waarin onder meer geregeld is dat abonnementen, lidmaatschappen en overeenkomsten en dergelijke niet zomaar automatisch verlengd kunnen worden. Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij (sport)verenigingen geldt echter een andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. Die regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen van de lidmaatschap bij de vereniging moeten vermeld staan in de statuten van de vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald. Verenigingen moeten wel duidelijkheid geven over opzegging lidmaatschap. Vandaar deze nieuwsbrief en de vermelding op onze website naar artikel 11 lid 3 van onze statuten. U kunt deze inzien via deze link.

Met vriendelijke groet,
Frans Leusink, penningmeester

Wilt u nu opzeggen per mail, klik dan hier.