Disclaimer

Algemeen

Gebruik van de website van zwemvereniging SBC2000, hierna te noemen SBC2000 is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van SBC2000.

Gebruik van de website

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg door SBC2000 samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SBC2000 verstrekt met deze website louter informatie over de diensten die door SBC2000 worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet beheert worden door SBC2000 zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. SBC2000 kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van informatie die daarop wordt aangeboden. SBC2000 geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's en logo's worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SBC2000 mag de inhoud van deze site slechts worden gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van getoonde informatie op deze site wordt door SBC2000 uitdrukkelijk afgewezen. Door SBC2000 wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site noch voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd. SBC2000 aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De gepubliseerde informatie op de site kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. SBC2000 verstrekt door middel van deze site informatie over de vereniging. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.