Lid worden

Aanmelden als lid

Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging, als je lid bent ook die van jou! Het aanmelden als lid kan digitaal via onderstaand formulier. Na de digitale aanmelding verwerkt de ledenadministratie je aanmelding zo snel mogelijk, als dit volledig is gelukt ontvang je hier ook een bericht van.

Aan de inschrijving zitten eenmalige kosten verbonden van €17,50. Deze worden meegenomen tijdens je eerste automatische incasso. Als je je aanmeld als vrijwilliger hoef je deze kosten uiteraard niet te betalen.

Inschrijfformulier

Meld je eenvoudig aan via onderstaand inschrijfformulier van de KNZB.

Aanmelden

Jaarcontributie

De jaarcontributie bestaat uit een vast basistarief vermeerderd met een variabel deel afhankelijk van het aantal trainingsuren en/of de teamindeling. De jaarcontributie wordt in 12 maandelijkse perioden automatisch geïncasseerd. De contributiebedragen worden jaarlijks in de Algemene Vergadering vastgesteld. De bedragen van dit jaar zijn hier in te zien.

Bij ziekte of een blessure langer dan 3 maanden kan restitutie of opschorting van het variabel deel van de contributie plaatsvinden. Je dient dit tijdig en schriftelijk aan te vragen bij de trainer met een kopie aan de desbetreffende sportcommissie. Zij zullen het bestuur adviseren in de te nemen beslissing. Verzoeken achteraf worden niet in behandeling genomen.

Als trainingsuur wordt beschouwd een periode van minimaal 45 en maximaal 60 minuten.

Wedstrijdkosten en startvergunning

In de wedstrijdkosten zijn opgenomen de startgelden voor de verschillende competitiewedstrijden en de regionale- of landelijke kampioenschapswedstrijden en zijn opgenomen in de jaarcontributie voor leden in de wedstrijdgroepen.

De kosten voor een KNZB startvergunning worden jaarlijks gelijk met de eerste incasso doorbelast. De startvergunning is verplicht bij alle wedstrijdsporten.

Einde lidmaatschap

Het beëindigen/opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar. Namelijk per 31 juli en 31 december. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dus opzeggen dient altijd te gebeuren uiterlijk 30 juni of 30 november.

Het opzeggen kan per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@mysbc.nl). Het opzeggen bij de trainer of mondeling bij een bestuurslid kan niet. Je ontvangt altijd een bevestiging omtrent het opzeggen binnen 3 weken.