Vertrouwens­persoon

SBC2000 wil alle leden de mogelijkheid bieden het optimale te bereiken binnen hun sport maar vooral daarvan te genieten. Een zwemvereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Het kan echter voorkomen, dat trainers, spelers, leden of ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld in geval van pesten, seksuele intimidatie, bedreiging of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er dan voor ondersteuning en advisering. In een dergelijk geval hoort de vertrouwenspersoon aan wat is voorgevallen en kan degene die iets dergelijks is overkomen allereerst zijn/haar verhaal kwijt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met je bespreken hoe het probleem wordt aangepakt. Dit kan variƫren van alleen vertellen wat er is gebeurd tot klachten of aangifte doen.

Ook wanneer je signalen opvangt dat er mogelijk iets aan de hand is of je je zorgen maakt over iemand en je het idee hebt dat er moet worden ingegrepen, kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Deze zal niet altijd de oplossing hebben, maar is in ieder geval bereid om goed te luisteren en eventuele vervolgstappen te zetten.

Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoording van de voorzitter en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.

Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst in het bestuur besproken.

Wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon bij SBC2000 is Riet Janssen. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 16068965 of via de mail: rietjanssen@ziggo.nl.

Gedrags- en omgangsregels

SBC2000 heeft getracht via een set aan gedrags- en omgangsregels duidelijk te maken wat wel en wat niet toelaatbaar is. De complete set is in te zien via Gedrags- en omgangsregels.