Dolfijnen in NOOD

Eind vorig jaar hebben Suzan en Carla aangegeven te zullen stoppen als trainer bij de Dolfijnen. Vanaf die periode zijn wij als bestuur, samen met een aantal ouders, op zoek gegaan naar nieuwe trainers voor de Dolfijnen. Op dit moment hebben we contact met een tweetal trainers, echter kunnen die op dit moment geen trainingen geven. Dit betekent dat we voorlopig met de Dolfijnen zullen moeten gaan stoppen.

Als bestuur streven wij ernaar om begin 2019 weer te kunnen gaan starten met een groep Dolfijnen. Voor de tussenliggende periode zijn wij op zoek naar andere oplossingen. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om de trainingen van de Dolfijnen te integreren met de trainingen van het wedstrijdzwemmen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Als bestuur betreuren wij deze situatie en de gebrekkige communicatie rondom de Dolfijnen. Aangezien wij nog geen concrete oplossing kunnen bieden voor de Dolfijnen, kunnen deze met terugwerkende kracht het lidmaatschap per 31 juli 2018 opzeggen. Wij dienen deze opzegging dan wel voor 30 september 2018 te ontvangen. De teveel betaalde contributie zal dan teruggestort worden op het bij ons bekende rekeningnummer.

Namens het bestuur,
Louis de Groot
Voorzitter