keyboard_arrow_up
incasso.jpg

SEPA INCASSO Contributie DECEMBER 2018

De incasso-inning voor de contributie maand DECEMBER zal op dinsdag 18 december a.s. worden afgeschreven van uw bankrekening.

Voor de jeugdleden van de Dolfijnen zal er tot nader bericht geen contributie worden geïncasseerd. Dit in afwachting van het beschikbaar komen van trainers voor deze doelgroep.

Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Indien op eerdere (contributie) inningen storneringen zijn geweest, worden deze met een aparte inning later ook weer OPNIEUW aangeboden, tenzij u deze contributie inmiddels zelf heeft overgemaakt. Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Informatie over de tarieven kunt u vinden op onze website.
Via deze link kunt u de nieuwe tarieven inzien/downloaden voor het komende zwemseizoen 2018-2019, dat loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019.

Met vriendelijke groet,
Frans E. Leusink, administrateur

Planning komende maandinningen:

Contributie december 2018: 18 december
Contributie januari 2019: omstreeks 11 januari
Contributie februari 2019: omstreeks 8 februari
Contributie maart 2019: omstreeks 8 maart