SEPA INCASSO Contributie JANUARI 2019

incasso.jpg
Beste leden, ouders en verzorgers,

Met man en macht is er de afgelopen weken gewerkt om uit het ledenadministratie systeem de contributie incasso opdrachten te kunnen aanmaken. Dit weekend is het gelukt en wij zijn blij de contributie weer te kunnen gaan incasseren. Wij hopen dat u begrip heeft dat wij de achterstand in incasseren iets versneld gaan uitvoeren. Zie onderaan deze nieuwsbrief de planning daarvoor.

De incasso-inning voor de contributie maand <span style='color:red'><b>JANUARI</b></span> zal <b></b> op <b><font color='blue'>dinsdag 19 februari a.s.</font></b> worden afgeschreven van uw bankrekening.

</b> Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Indien op eerdere (contributie) inningen storneringen zijn geweest, worden deze met een aparte inning later ook weer <font color='red'>OPNIEUW</font> aangeboden, tenzij u deze contributie inmiddels zelf heeft overgemaakt. Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Informatie over de tarieven kunt u vinden op onze website.
Via deze <a href='http://www.mysbc.nl/downloads/Contributie seizoen 2018-2019 Goedgekeurd ALV op 9 april 2018.pdf' target='_blank'>link</a> kunt u de nieuwe tarieven inzien/downloaden voor het komende zwemseizoen 2018-2019, dat loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019.

Met vriendelijke groet,
Frans E. Leusink, administrateur

<b>Planning komende maandinningen:</b>

Contributie januari 2019: 19 februari
Contributie februari 2019: omstreeks 5 maart
Contributie maart 2019: omstreeks 19 maart
Contributie april 2019: omstreeks 9 april
Contributie mei 2019: omstreeks 7 mei
Contributie juni 2019: omstreeks 4 juni
Contributie juli 2019: omstreeks 2 juli (laatste van seizoen 2018-2019)