SEPA INCASSO Contributie FEBRUARI 2019

incasso.jpg
Beste leden, ouders en verzorgers,

De incasso-inning voor de contributie maand FEBRUARI zal op dinsdag 5 maart a.s. worden afgeschreven van uw bankrekening.

Indien op eerdere (contributie) inningen storneringen zijn geweest, worden deze met een aparte inning later ook weer OPNIEUW aangeboden, tenzij u deze contributie inmiddels zelf heeft overgemaakt. Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Informatie over de tarieven kunt u vinden op onze website.
Via deze link kunt u de nieuwe tarieven inzien/downloaden voor het komende zwemseizoen 2018-2019, dat loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019.

Met vriendelijke groet,
Frans E. Leusink, administrateur

Planning komende maandinningen:

Contributie februari 2019: 5 maart
Contributie maart 2019: omstreeks 19 maart
Contributie april 2019: omstreeks 9 april
Contributie mei 2019: omstreeks 7 mei
Contributie juni 2019: omstreeks 4 juni
Contributie juli 2019: omstreeks 2 juli (laatste van seizoen 2018-2019)