SEPA INCASSO Contributie MAART 2019

incasso.jpg
Beste leden, ouders en verzorgers,

De incasso-inning voor de contributie maand MAART zal op donderdag 21 maart a.s. worden afgeschreven van uw bankrekening.

Indien op eerdere (contributie) inningen storneringen zijn geweest, worden deze met een aparte inning later ook weer OPNIEUW aangeboden, tenzij u deze contributie inmiddels zelf heeft overgemaakt. Wilt u zorgen dat de afschrijving ongehinderd plaats kan vinden.

Informatie over de tarieven kunt u vinden op onze website.
Via deze link kunt u de nieuwe tarieven inzien/downloaden voor het komende zwemseizoen 2018-2019, dat loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019.

Met vriendelijke groet,
Frans E. Leusink, administrateur

Planning komende maandinningen:

Contributie maart 2019: 21 maart
Contributie april 2019: omstreeks 9 april
Contributie mei 2019: omstreeks 7 mei
Contributie juni 2019: omstreeks 4 juni
Contributie juli 2019: omstreeks 2 juli (laatste van seizoen 2018-2019)