keyboard_arrow_up

Update lopende zaken rondom het coronavirus

Allereerst wil ik beginnen om iedereen, namens het bestuur, heel veel sterkte en succes te wensen in deze zeer lastige periode. Op dit moment gelden de beperkingen t/m 28 april en hier zullen we met zijn allen door heen moeten zien te komen. Als vereniging volgen we de richtlijnen van het RIVM. Zodra er meer bekend is over de periode na 28 april zullen we jullie weer middels een nieuwsbrief op de hoogte brengen.

Op dit moment is het bestuur aan het kijken hoe de komende periode omgegaan dient te worden met het feit dat trainingen en wedstrijden ed. niet doorgaan. Zowel Optisport als de KNZB, alsook alle andere sportbonden aangesloten bij NOC NSF, blijven de contributie aan de verenigingen innen. Omdat voor de vereniging op dit moment de kosten dus nog gewoon doorlopen, heeft het bestuur besloten de contributie van de maand maart gewoon te innen. Daarnaast is het bestuur in overleg met de gemeente Breda en Optisport over de komende periode. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken zal er een besluit genomen worden over de contributie betreffende de komende maanden.

De sociale lockdown heeft het bestuur ook voor de vraag gesteld, wat te doen met de jaarlijkse ALV. Er is besloten om dit jaar een online live ALV te houden en wel op woensdag 6 mei. Verdere instructies over aanmelden voor de ALV en het exacte verloop volgen later, samen met de agenda in een aparte nieuwsbrief.

Namens het bestuur wil ik iedereen een goede gezondheid toe wensen.

Louis de Groot
Voorzitter SBC2000