Uitnodiging ALV

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al een aankondiging gedaan betreffende de ALV 2020. Deze zal via een online meeting plaats gaan vinden op 6 mei 2020 en start om 20:00 uur. Om aan deze online ALV deel te kunnen nemen, dienen er een aantal zaken geregeld te worden.

Allereerst dient u zich voor dinsdag 5 mei 2020 18:00 uur aan te melden voor de ALV via louis.de.groot@mysbc.nl, met in het onderwerp: Aanmelding ALV. Op het e-mailadres waarmee u zich aanmeld, krijgt u alle stukken toegestuurd, waaronder een instructie hoe u deel kunt nemen aan de ALV. Lees deze instructie goed door en zorg dat u tijdig alle stappen zorgvuldig afgerond heeft, zodat u daarna zonder problemen kunt deelnemen aan de ALV.

Agenda ALV

1. Opening
2. Vaststellen Agenda ALV 2020
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Vaststellen Notulen ALV 2019
5. Jaarrekening
6. Kascontrole commissie
7. Samenstellen nieuwe kascontrole commissie
8. Begroting 2020
9. Bestuurswisseling
10. Coronacrisis
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het bestuur wil ik iedereen een goede gezondheid toe wensen

Louis de Groot

Voorzitter SBC2000