Laatste stand van zaken

We zijn inmiddels al weer bijna anderhalve maand met diverse activiteiten bezig. Door groot onderhoud aan zwembad de Wisselaar zijn we genoodzaakt geweest de activiteiten in zwembad de Wolfslaar te organiseren. Hierdoor hebben we nog al eens last van de weersomstandigheden die niet altijd meewerken. Toch zien we een goede opkomst bij alle activiteiten.

Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur besloten, ook gedurende de komende vakantieperiode activiteiten aan te gaan bieden. In onderstaand schema is een overzicht van de activiteiten gedurende de zomervakantie. Onderstaande tijden gaan in op dinsdag 14 juli en eindigen op donderdag 27 augustus.

DagLocatieTijdBadOpmerking
DinsdagWolfslaar18:00 - 20:1550 mtrWaterpolo
DinsdagWolfslaar18:00 - 20:15DuikkuilSchoonspringen
WoensdagWolfslaar20:00 - 21:0050 mtrWaterpolo
DonderdagWolfslaar18:00 - 20:1550 mtrZwemmen + trim
DonderdagWolfslaar18:00 - 20:15DuikkuilSchoonspringen

Meer informatie volgt via de desbetreffende trainer / begeleider.

LET OP: Op de website is een aangepast protocol te vinden en te downloaden. Iedereen zal zich hieraan moeten gaan houden tijdens de activiteiten. Neem deze goed door en volg deze op. Bij herhaaldelijke overtreding kunnen trainers / begeleiders personen verzoeken de activiteit te verlaten!! Tevens kunnen er controles plaatsvinden door een BOA. De trainers / begeleiders zullen dit dan verder afhandelen. Jullie worden vriendelijk verzocht je hier verder niet mee te bemoeien!! Mochten er misstanden plaatsvinden, dan kan de vereniging een hoge boete krijgen, dit willen wij met zijn allen voorkomen.

Daarnaast heeft het bestuur besloten de contributie inning met ingang van 1 juli weer te gaan hervatten. Later deze maand zal de contributie voor de maand juli weer geïnd gaan worden. De contributie voor de maanden april, mei en juni worden op dit moment nog niet geïnd. Het bestuur is volop in overleg met de gemeente en Optisport over de kosten betreffende de afgelopen periode. Ook wachten wij nog op meer informatie betreffende een subsidieregeling vanuit de landelijke overheid. Zodra wij alle kosten en ontvangen subsidies inzichtelijk hebben, kunnen wij een definitieve berekening maken en zal er gekeken worden of er alsnog een deel van de contributies betreffende de maanden april, mei en juni geïnd dient te worden. Hierover zullen wij u eerst uitgebreid informeren.

Rest mij om namens het bestuur iedereen een fijne vakantie en veel plezier te wensen tijdens de activiteiten!

Namens het bestuur wil ik iedereen een goede gezondheid toe wensen

Louis de Groot

Voorzitter SBC2000