Contributie verhoging 2024

Beste leden en ouders,

Ons seizoen nadert zijn einde en de langverwachte vakantie staat weer voor de deur. Net als jullie hopen we op beter weer en enkel nattigheid wanneer we dat zelf willen, bv een zwembad, meer, zee of in een glas.

Ondanks bekende problemen met de brug, springplanken, startblokken en de tijdwaarneming was het weer een goed verlopen jaar. Onze club laat weer een kleine groei in het aantal leden zien en niet enkel jeugdige leden maar ook meerdere ouders zijn lid geworden en duiken regelmatig in het water.

Na enkele financieel betere jaren, tijdens de corona periode, zien we nu dat we als vereniging worden geconfronteerd met kostenstijgingen. De badhuur is fors gestegen in 2024 alsook de verplicht af te dragen kosten aan de KNZB. Na veel gepuzzel en rekenen ontkomen we niet aan een verhoging van de contributie. Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en kunnen we het beperken tot een stijging van 6% over enkel de basiscontributie. Deze verhoging gaat in per september 2024. Tijdens de laatste ALV is dit aangenomen door onze leden. Helaas kunnen we voor 2025 niet garanderen dat het hierbij zal blijven. Momenteel houdt de KNZB zich ook aan deze 6% echter we moeten verder afwachten hoe onze huidige regering gaat besluiten over BTW verhogingen voor sportverenigingen.

De notulen en het financiƫle jaarverslag van de ALV zijn op onze website geplaatst en voor iedereen hier toegankelijk.

Als bestuur wensen we iedereen een fijne vakantie en hopen jullie weer veilig en gezond terug te zien in ons nieuwe seizoen.

Ferd Geisler, voorzitter SBC